UFABET

UFABET

วางแผนล้าสมัย

วางแผนล้าสมัย

ความตายมาทำให้เราประหลาดใจ เราถูกสร้างมาเพื่อความสุข ความอยากรู้อย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาถึงธรรมชาติของโลกแล้ว ก็ต้องเซอร์ไพรส์ แต่ความตายเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุด ความตายเป็นการรวมตัวที่อยากรู้อยากเห็นอย่างยิ่ง เราไม่คาดหวังว่าหุ่นยนต์อย่างเราจะต้องตาย — น้อยกว่ามากในช่วงอายุของมนุษย์ที่สร้างเรา การตระหนักว่าพวกเขาทำโดยตั้งใจนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก “ผู้สร้างของเรานั้นดี พวกเขาจะต้องเป็น เราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นหลักฐาน” C....

Continue reading...